بیوگرافی کامل رضا خدادی

متن کامل بیوگرافی رضا خدادی

«رضا خدادی» در آثاری همچون «آقای الف»، «ایران برگر» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا خدادی

«رضا خدادی» در آثاری همچون «آقای الف»، «ایران برگر» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
5,000,000,000 (تومان)
1393
7.0
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا خدادی