بیوگرافی کامل رضا رزم

متن کامل بیوگرافی رضا رزم

در کنار تحصیل در رشته طراحی صحنه، تعداد زیادی تئآتر را کارگردانی و طراحی کرد. با شروع دوره کارشناسی ارشد کارگردانی در دانشگاه تربیت مدرس به فیلم و تصویر روی اورده و تجربیات موفقی در فیلم کوتاه کسب کرد. با دو فیلم سینمایی «قیچی» و «کله سرخ» سینمای حرفه‌ای را نیز تجربه کرده و همچنین در بخش پیش تولید پروژه عظیم «آخرین روزهای زمستان» برای طراحی صحنه و آماده سازی دکور حضور داشته است. رضا علاوه بر طراحی صحنه، نقاش ماهری نیز هست و آثار او سبک خاص خودش را دارند.

متن کامل بیوگرافی رضا رزم

در کنار تحصیل در رشته طراحی صحنه، تعداد زیادی تئآتر را کارگردانی و طراحی کرد. با شروع دوره کارشناسی ارشد کارگردانی در دانشگاه تربیت مدرس به فیلم و تصویر روی اورده و تجربیات موفقی در فیلم کوتاه کسب کرد. با دو فیلم سینمایی «قیچی» و «کله سرخ» سینمای حرفه‌ای را نیز تجربه کرده و همچنین در بخش پیش تولید پروژه عظیم «آخرین روزهای زمستان» برای طراحی صحنه و آماده سازی دکور حضور داشته است. رضا علاوه بر طراحی صحنه، نقاش ماهری نیز هست و آثار او سبک خاص خودش را دارند.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
پخش شده
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
7.0
1394
0.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
7.0
1394
0.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا رزم

آخرین مشارکت های کاربران