بیوگرافی کامل الهام نامی

متن کامل بیوگرافی الهام نامی

«الهام نامی» در آثاری همچون «نجوا»، «شهرزاد (فصل سوم)»، «کار کثیف»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «دختری با شال قرمز»، «کوپال»، «چراغ‌های ناتمام»، «ساعت صفر»، «جامه‌دران»، «جستجوگران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی الهام نامی

«الهام نامی» در آثاری همچون «نجوا»، «شهرزاد (فصل سوم)»، «کار کثیف»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «دختری با شال قرمز»، «کوپال»، «چراغ‌های ناتمام»، «ساعت صفر»، «جامه‌دران»، «جستجوگران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های الهام نامی