بیوگرافی کامل یاس نوروزی

متن کامل بیوگرافی یاس نوروزی

«یاس نوروزی» در آثاری همچون «شش قهرمان و نصفی»، «قهرمانان کوچک»، «دزد و پری 2»، «در مسیر باران»، «شیفت شب»، «دزد و پری»، «لامپ صد»، «دهلیز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یاس نوروزی

«یاس نوروزی» در آثاری همچون «شش قهرمان و نصفی»، «قهرمانان کوچک»، «دزد و پری 2»، «در مسیر باران»، «شیفت شب»، «دزد و پری»، «لامپ صد»، «دهلیز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز یاس نوروزی
جوایز یاس نوروزی
جوایز یاس نوروزی
یاس نوروزی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یاس نوروزی