بیوگرافی کامل امیر میرآخوری

متن کامل بیوگرافی امیر میرآخوری

«امیر میرآخوری» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)»، «قهرمانان کوچک»، «شهرزاد»، «مردن به وقت شهريور» به عنوان «بازیگر»، «بدل‌کار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر میرآخوری

«امیر میرآخوری» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)»، «قهرمانان کوچک»، «شهرزاد»، «مردن به وقت شهريور» به عنوان «بازیگر»، «بدل‌کار» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.5
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
7.1
1393
7.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر میرآخوری

آخرین مشارکت های کاربران