بیوگرافی کامل مرتضی نسیم‌سبحان

متن کامل بیوگرافی مرتضی نسیم‌سبحان

«مرتضی نسیم‌سبحان» در آثاری همچون «یک کامیون غروب»، «تو فقط مادر من باش»، «به دنیا آمدن»، «شیفتگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مرتضی نسیم‌سبحان

«مرتضی نسیم‌سبحان» در آثاری همچون «یک کامیون غروب»، «تو فقط مادر من باش»، «به دنیا آمدن»، «شیفتگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی مرتضی نسیم‌سبحان

(+ اضافه کردن اثر به سوابق مرتضی نسیم‌سبحان)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
0.0
1395
7.0
1393
7.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مرتضی نسیم‌سبحان

آخرین مشارکت های کاربران