بیوگرافی کامل ملینا اکوان

متن کامل بیوگرافی ملینا اکوان

«ملینا اکوان» در آثاری همچون «در مدت معلوم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ملینا اکوان

«ملینا اکوان» در آثاری همچون «در مدت معلوم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ملینا اکوان

آخرین مشارکت های کاربران