بیوگرافی کامل یوسف آذری

متن کامل بیوگرافی یوسف آذری

«یوسف آذری» در آثاری همچون «زمزمه بودا»، «آتش پنهان»، «گراند سینما»، «جانبازان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یوسف آذری

«یوسف آذری» در آثاری همچون «زمزمه بودا»، «آتش پنهان»، «گراند سینما»، «جانبازان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1386
7.0
1369
7.1
1367
0.0
1361
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یوسف آذری