بیوگرافی کامل خدر ترکمن‌پورقاز

متن کامل بیوگرافی خدر ترکمن‌پورقاز

«خدر ترکمن‌پورقاز» در آثاری همچون «سفره ایرانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خدر ترکمن‌پورقاز

«خدر ترکمن‌پورقاز» در آثاری همچون «سفره ایرانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی خدر ترکمن‌پورقاز

(+ اضافه کردن اثر به سوابق خدر ترکمن‌پورقاز)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1379
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خدر ترکمن‌پورقاز

آخرین مشارکت های کاربران