بیوگرافی کامل فریدون سورانی

متن کامل بیوگرافی فریدون سورانی

«فریدون سورانی» در آثاری همچون «بانوی عمارت»، «روزها و رازها»، «مختارنامه»، «از سبز تا فیروزه»، «جعفرخان از فرنگ برگشته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریدون سورانی

«فریدون سورانی» در آثاری همچون «بانوی عمارت»، «روزها و رازها»، «مختارنامه»، «از سبز تا فیروزه»، «جعفرخان از فرنگ برگشته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریدون سورانی

آخرین مشارکت های کاربران