بیوگرافی کامل فرحناز شادمانی

متن کامل بیوگرافی فرحناز شادمانی

«فرحناز شادمانی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرحناز شادمانی

«فرحناز شادمانی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرحناز شادمانی

آخرین مشارکت های کاربران