بیوگرافی کامل معصومه صفایی

متن کامل بیوگرافی معصومه صفایی

«معصومه صفایی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی معصومه صفایی

«معصومه صفایی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های معصومه صفایی

آخرین مشارکت های کاربران