بیوگرافی کامل بهار عاملی

متن کامل بیوگرافی بهار عاملی

«بهار عاملی» در آثاری همچون «تابع قانون»، «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهار عاملی

«بهار عاملی» در آثاری همچون «تابع قانون»، «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1371
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهار عاملی