بیوگرافی کامل سعید عبدالصمدی

متن کامل بیوگرافی سعید عبدالصمدی

«سعید عبدالصمدی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید عبدالصمدی

«سعید عبدالصمدی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید عبدالصمدی

آخرین مشارکت های کاربران