بیوگرافی کامل برگرونی ماردوس‌بغوسیان

متن کامل بیوگرافی برگرونی ماردوس‌بغوسیان

«برگرونی ماردوس‌بغوسیان» در آثاری همچون «‌مخترع‌ 2001»، «سیرک بزرگ»، «شکار»، «آتش پنهان» به عنوان «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی برگرونی ماردوس‌بغوسیان

«برگرونی ماردوس‌بغوسیان» در آثاری همچون «‌مخترع‌ 2001»، «سیرک بزرگ»، «شکار»، «آتش پنهان» به عنوان «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار» حضور داشته است.

فیلموگرافی برگرونی ماردوس‌بغوسیان

(+ اضافه کردن اثر به سوابق برگرونی ماردوس‌بغوسیان)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
7.0
1370
7.2
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های برگرونی ماردوس‌بغوسیان

آخرین مشارکت های کاربران