تاریخ اکران: 1371/01/12
کارگردان: امیر توسل

هادی (آرام مقدم) جوان با استعدادی‌ست که پس ار ساختن یک هواپیما و راه انداختن یک ایستگاه رادیویی محلی، تصمیم می‌گیرد یک موشک به هوا بفرستد. این در حالی‌ست که معلم هادی او را مزاحم فعالیت‌های خود می‌بیند.

هادی (آرام مقدم) جوان با استعدادی‌ست که پس ار ساختن یک هواپیما و راه انداختن یک ایستگاه رادیویی محلی، تصمیم می‌گیرد یک موشک به هوا بفرستد. این در حالی‌ست که معلم هادی او را مزاحم فعالیت‌های خود می‌بیند.

سایر اطلاعات فیلم ‌مخترع‌ 2001

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

91 دقیقه

داستان

هادی (آرام مقدم) جوان با استعدادی‌ست که پس ار ساختن یک هواپیما و راه انداختن یک ایستگاه رادیویی محلی، تصمیم می‌گیرد یک موشک به هوا بفرستد. این در حالی‌ست که معلم هادی او را مزاحم فعالیت‌های خود می‌بیند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ‌مخترع‌ 2001

آخرین مشارکت های کاربران