بیوگرافی کامل علی خلیفات

متن کامل بیوگرافی علی خلیفات

«علی خلیفات» در آثاری همچون «فوتبالی ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی خلیفات

«علی خلیفات» در آثاری همچون «فوتبالی ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی خلیفات