بیوگرافی کامل پروانه مخملی

متن کامل بیوگرافی پروانه مخملی

«پروانه مخملی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پروانه مخملی

«پروانه مخملی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پروانه مخملی

آخرین مشارکت های کاربران