بیوگرافی کامل منوچهر مردخوب

متن کامل بیوگرافی منوچهر مردخوب

«منوچهر مردخوب» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منوچهر مردخوب

«منوچهر مردخوب» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منوچهر مردخوب

آخرین مشارکت های کاربران