بیوگرافی کامل منوچهر نوروزی

متن کامل بیوگرافی منوچهر نوروزی

«منوچهر نوروزی» در آثاری همچون «سه درجه تب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منوچهر نوروزی

«منوچهر نوروزی» در آثاری همچون «سه درجه تب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منوچهر نوروزی

آخرین مشارکت های کاربران