بیوگرافی کامل فرهنگ مهر‌پرور

متن کامل بیوگرافی فرهنگ مهر‌پرور

«فرهنگ مهر‌پرور» در آثاری همچون «تهران روزگار نو»، «آتش پنهان»، «آخرین لحظه»، «صعود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرهنگ مهر‌پرور

«فرهنگ مهر‌پرور» در آثاری همچون «تهران روزگار نو»، «آتش پنهان»، «آخرین لحظه»، «صعود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1378
7.0
1369
7.0
1367
7.0
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرهنگ مهر‌پرور

آخرین مشارکت های کاربران