بیوگرافی کامل شراره میزانی

متن کامل بیوگرافی شراره میزانی

«شراره میزانی» در آثاری همچون «فصل فراموشی فریبا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شراره میزانی

«شراره میزانی» در آثاری همچون «فصل فراموشی فریبا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شراره میزانی

آخرین مشارکت های کاربران