بیوگرافی کامل سپهر آزادی

متن کامل بیوگرافی سپهر آزادی

«سپهر آزادی» در آثاری همچون «سلام»، «پل سیزدهم»، «عزیزم من کوک نیستم»، «تنبل قهرمان»، «یکی بود یکی نبود»، «درخت گلابی»، «سیب خنده»، «دنیای شیرین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سپهر آزادی

«سپهر آزادی» در آثاری همچون «سلام»، «پل سیزدهم»، «عزیزم من کوک نیستم»، «تنبل قهرمان»، «یکی بود یکی نبود»، «درخت گلابی»، «سیب خنده»، «دنیای شیرین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سپهر آزادی