بیوگرافی کامل فایزه نوشیروانی

متن کامل بیوگرافی فایزه نوشیروانی

«فایزه نوشیروانی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فایزه نوشیروانی

«فایزه نوشیروانی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فایزه نوشیروانی

آخرین مشارکت های کاربران