بیوگرافی کامل محبوبه یارمحمدی

متن کامل بیوگرافی محبوبه یارمحمدی

«محبوبه یارمحمدی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محبوبه یارمحمدی

«محبوبه یارمحمدی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محبوبه یارمحمدی

آخرین مشارکت های کاربران