بیوگرافی کامل امیرحسین شام‌بیاتی

متن کامل بیوگرافی امیرحسین شام‌بیاتی

«امیرحسین شام‌بیاتی» در آثاری همچون «چهارشنبه»، «نهنگ عنبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرحسین شام‌بیاتی

«امیرحسین شام‌بیاتی» در آثاری همچون «چهارشنبه»، «نهنگ عنبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی امیرحسین شام‌بیاتی

(+ اضافه کردن اثر به سوابق امیرحسین شام‌بیاتی)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1394
6.9
70,139,876,000 (ریال)
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرحسین شام‌بیاتی

آخرین مشارکت های کاربران