بیوگرافی کامل خسرو نصیری‌خواه

Khosro Nasirikhah

متولد: 15 اردیبهشت 1350
در: ایران ، تهران ،

متن کامل بیوگرافی خسرو نصیری‌خواه

«خسرو نصیری‌خواه» در آثاری همچون «تی تی»، «زار»، «دوران سرکشی»، «آسانسور»، «آچمز»، «لژیونر»، «ساحل امن»، «زخم»، «پایان خدمت»، «یک روز قبل»، «بره کشون»، «وقت اضافه»، «گشت پلیس»، «تمارض»، «هوش سیاه 2»، «عملیات 125 (فصل سوم)»، «انتقال»، «ما چند نفر»، «مهر و ماه» به عنوان «مدیر برنامه‌ریزی»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خسرو نصیری‌خواه

«خسرو نصیری‌خواه» در آثاری همچون «تی تی»، «زار»، «دوران سرکشی»، «آسانسور»، «آچمز»، «لژیونر»، «ساحل امن»، «زخم»، «پایان خدمت»، «یک روز قبل»، «بره کشون»، «وقت اضافه»، «گشت پلیس»، «تمارض»، «هوش سیاه 2»، «عملیات 125 (فصل سوم)»، «انتقال»، «ما چند نفر»، «مهر و ماه» به عنوان «مدیر برنامه‌ریزی»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
پیش‌تولید
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
0.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
6.9
1397
7.0
1395
7.0
1395
0.0
1393
7.0
1392
0.0
1389
0.0
1388
0.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.2
1397
6.9
1395
7.0
1395
7.0
1395
0.0
1393
7.0
1392
5.3
1391
7.0
1389
0.0
1389
0.0
1388
7.1
1387
0.0
1386
0.0
1385
0.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خسرو نصیری‌خواه

آخرین مشارکت های کاربران