بیوگرافی کامل سعید قایمی

متن کامل بیوگرافی سعید قایمی

«سعید قایمی» در آثاری همچون «جنگ کودکانه»، «پرچم های قلعه کاوه»، «رنجر»، «حمله به H-3»، «زیر سایه کنار»، «ایوب پیامبر»، «پرنده آهنین»، «دزد عروسکها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید قایمی

«سعید قایمی» در آثاری همچون «جنگ کودکانه»، «پرچم های قلعه کاوه»، «رنجر»، «حمله به H-3»، «زیر سایه کنار»، «ایوب پیامبر»، «پرنده آهنین»، «دزد عروسکها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید قایمی