بیوگرافی کامل ملیحه خوشنام

متن کامل بیوگرافی ملیحه خوشنام

«ملیحه خوشنام» در آثاری همچون «یک کامیون غروب»، «دو ماه شمسی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ملیحه خوشنام

«ملیحه خوشنام» در آثاری همچون «یک کامیون غروب»، «دو ماه شمسی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
7.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ملیحه خوشنام

آخرین مشارکت های کاربران