بیوگرافی کامل حسین رشیدقامت

متن کامل بیوگرافی حسین رشیدقامت

«حسین رشیدقامت» در آثاری همچون «یک کامیون غروب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین رشیدقامت

«حسین رشیدقامت» در آثاری همچون «یک کامیون غروب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین رشیدقامت

آخرین مشارکت های کاربران