بیوگرافی کامل سام نوری

متن کامل بیوگرافی سام نوری

«سام نوری» در آثاری همچون «قاتل و وحشی»، «ما همه با هم هستیم»، «دیوار به دیوار 2»، «شهرزاد (فصل سوم)»، «دیوار به دیوار»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «قرارمون پارک شهر»، «لابی»، «پدیده»، «در حاشیه»، «نهنگ عنبر»، «قهوه تلخ»، «مرد 2000 چهره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سام نوری

«سام نوری» در آثاری همچون «قاتل و وحشی»، «ما همه با هم هستیم»، «دیوار به دیوار 2»، «شهرزاد (فصل سوم)»، «دیوار به دیوار»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «قرارمون پارک شهر»، «لابی»، «پدیده»، «در حاشیه»، «نهنگ عنبر»، «قهوه تلخ»، «مرد 2000 چهره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سام نوری

آخرین مشارکت های کاربران