بیوگرافی کامل کوروش ریحانی

متن کامل بیوگرافی کوروش ریحانی

«کوروش ریحانی» در آثاری همچون «نهنگ عنبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کوروش ریحانی

«کوروش ریحانی» در آثاری همچون «نهنگ عنبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
70,139,876,000 (ریال)
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کوروش ریحانی

آخرین مشارکت های کاربران