بیوگرافی کامل فاطمه طاهرخانی

متن کامل بیوگرافی فاطمه طاهرخانی

«فاطمه طاهرخانی» در آثاری همچون «آبنبات چوبی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فاطمه طاهرخانی

«فاطمه طاهرخانی» در آثاری همچون «آبنبات چوبی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فاطمه طاهرخانی

آخرین مشارکت های کاربران