بیوگرافی کامل بیژن یگانه

متن کامل بیوگرافی بیژن یگانه

«بیژن یگانه» در آثاری همچون «سیگنال موجود است»، «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بیژن یگانه

«بیژن یگانه» در آثاری همچون «سیگنال موجود است»، «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.5
1393
6.9
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بیژن یگانه