بیوگرافی کامل مهدی قاسمی (د)

متن کامل بیوگرافی مهدی قاسمی (د)

«مهدی قاسمی (د)» در آثاری همچون «23 نفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی قاسمی (د)

«مهدی قاسمی (د)» در آثاری همچون «23 نفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.3
1397
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی قاسمی (د)

آخرین مشارکت های کاربران