بیوگرافی کامل حامد آهنگی

متن کامل بیوگرافی حامد آهنگی

«حامد آهنگی» در آثاری همچون «شش قهرمان و نصفی»، «لژیونر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حامد آهنگی

«حامد آهنگی» در آثاری همچون «شش قهرمان و نصفی»، «لژیونر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1397
7.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حامد آهنگی