بیوگرافی کامل محمود تهرانی

متن کامل بیوگرافی محمود تهرانی

«محمود تهرانی» در آثاری همچون «گل‌نسا در پاریس»، «جوجه فکلی»، «عطش»، «رضا موتوری»، «دور دنیا با جیب خالی»، «سلطان قلبها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمود تهرانی

«محمود تهرانی» در آثاری همچون «گل‌نسا در پاریس»، «جوجه فکلی»، «عطش»، «رضا موتوری»، «دور دنیا با جیب خالی»، «سلطان قلبها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمود تهرانی

آخرین مشارکت های کاربران