بیوگرافی کامل محمود تهرانی

متن کامل بیوگرافی محمود تهرانی

«محمود تهرانی» در آثاری همچون «گل‌نسا در پاریس»، «جوجه فکلی»، «عطش»، «دور دنیا با جیب خالی»، «رضا موتوری»، «سلطان قلبها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمود تهرانی

«محمود تهرانی» در آثاری همچون «گل‌نسا در پاریس»، «جوجه فکلی»، «عطش»، «دور دنیا با جیب خالی»، «رضا موتوری»، «سلطان قلبها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمود تهرانی

آخرین مشارکت های کاربران