جوجه فکلی (1353)

98 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1353/02/18
کارگردان: رضا صفایی

«فریدون»(بهمن مفید) آوازه‌خوان بی استعدادی است که پدرش آرزو داشته که او پزشک شود. کلفت خانه‌ی همسایه فریدون را برای ازدواج با «شیرین»(مستانه جزایری)، دختر صاحب‌خانه در نظر می گیرد اما پدر شیرین قصد دارد دختر خودسر خود را به عقد جاهلی درآورد. تنها عیب فریدون این است که او جوجه فکلی است. مادرش برای حل این مساله او را به انستیتو جاهلی زیر نظر«حسین پاشنه طلا»(رضا ارحام صدر) می فرستد و از پس این ماجرا اتفاقاتی برای آن ها رقم می‌خورد.

«فریدون»(بهمن مفید) آوازه‌خوان بی استعدادی است که پدرش آرزو داشته که او پزشک شود. کلفت خانه‌ی همسایه فریدون را برای ازدواج با «شیرین»(مستانه جزایری)، دختر صاحب‌خانه در نظر می گیرد اما پدر شیرین قصد دارد دختر خودسر خود را به عقد جاهلی درآورد. تنها عیب فریدون این است که او جوجه فکلی است. مادرش برای حل این مساله او را به انستیتو جاهلی زیر نظر«حسین پاشنه طلا»(رضا ارحام صدر) می فرستد و از پس این ماجرا اتفاقاتی برای آن ها رقم می‌خورد.

سایر اطلاعات فیلم جوجه فکلی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

98 دقیقه

داستان

«فریدون»(بهمن مفید) آوازه‌خوان بی استعدادی است که پدرش آرزو داشته که او پزشک شود. کلفت خانه‌ی همسایه فریدون را برای ازدواج با «شیرین»(مستانه جزایری)، دختر صاحب‌خانه در نظر می گیرد اما پدر شیرین قصد دارد دختر خودسر خود را به عقد جاهلی درآورد. تنها عیب فریدون این است که او جوجه فکلی است. مادرش برای حل این مساله او را به انستیتو جاهلی زیر نظر«حسین پاشنه طلا»(رضا ارحام صدر) می فرستد و از پس این ماجرا اتفاقاتی برای آن ها رقم می‌خورد.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل جوجه فکلی