بیوگرافی کامل شهروز ابراهیمی

متولد: 14 اردیبهشت 1365

متن کامل بیوگرافی شهروز ابراهیمی

«شهروز ابراهیمی» در آثاری همچون «ساعت بدون عقربه»، «خاک گرم»، «بهترین سال‌های زندگی ما»، «خانواده دکتر ماهان»، «راه و بیراه»، «به رنگ خاک»، «ماه و پلنگ»، «دوردست ها»، «سایبر»، «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد (میزان)»، «بیست رو از من نگیر»، «مثل یک خواب»، «کلاه پهلوی»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «کاراگاهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهروز ابراهیمی

«شهروز ابراهیمی» در آثاری همچون «ساعت بدون عقربه»، «خاک گرم»، «بهترین سال‌های زندگی ما»، «خانواده دکتر ماهان»، «راه و بیراه»، «به رنگ خاک»، «ماه و پلنگ»، «دوردست ها»، «سایبر»، «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد (میزان)»، «بیست رو از من نگیر»، «مثل یک خواب»، «کلاه پهلوی»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «کاراگاهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهروز ابراهیمی

آخرین مشارکت های کاربران