بیوگرافی کامل هستی فرحی

Hasti Farahi

متن کامل بیوگرافی هستی فرحی

«هستی فرحی» در آثاری همچون «به رنگ خاک»، «نزدیکی‌های بهشت»، «روی بام» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هستی فرحی

«هستی فرحی» در آثاری همچون «به رنگ خاک»، «نزدیکی‌های بهشت»، «روی بام» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1396
6.8
1396
6.4
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هستی فرحی