بیوگرافی کامل بهراد خرازی

متن کامل بیوگرافی بهراد خرازی

«بهراد خرازی» در آثاری همچون «نیروانا»، «دنیای گمشده»، «بهترین سال‌های زندگی ما»، «ایراندخت»، «تصمیم منطقی»، «زندگی در دست تعمیر»، «مجید دلبندم»، «سیب خنده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهراد خرازی

«بهراد خرازی» در آثاری همچون «نیروانا»، «دنیای گمشده»، «بهترین سال‌های زندگی ما»، «ایراندخت»، «تصمیم منطقی»، «زندگی در دست تعمیر»، «مجید دلبندم»، «سیب خنده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهراد خرازی

آخرین مشارکت های کاربران