بیوگرافی کامل صنوبر فرهپور

متن کامل بیوگرافی صنوبر فرهپور

«صنوبر فرهپور» در آثاری همچون «احضار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صنوبر فرهپور

«صنوبر فرهپور» در آثاری همچون «احضار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صنوبر فرهپور