My Uncle Napoleon (1976) on IMDb

دایی جان ناپلئون (1355)

My Uncle Napoleon

  • سریال تلویزیونی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1355/01/01

دایی جان ناپلئون مسن ترین فرد خانواده و نایب سوم بازنشسته قزاق است و باور دارد که در بسیاری از جنگ‌های بین قوای قزاق و انگلیس در جنوب ایران با انگلیسی‌ها جنگیده‌است. او گرفتار بیماری انگلوفوبیا است و شباهت‌های زیادی بین خود و ناپلئون می‌بیند. وی به مرور زمان دچار این توهم می‌شود که امپراتوری بریتانیا، که در آن زمان همراه متفقین به ایران لشکرکشی کرده بود، به خاطر خرده حساب‌های قدیمی، درصدد از بین بردن او هستند و داستان ها از افاقات که بین افراد خانه و دایی جان می افتد شکل می گیرد.

دایی جان ناپلئون مسن ترین فرد خانواده و نایب سوم بازنشسته قزاق است و باور دارد که در بسیاری از جنگ‌های بین قوای قزاق و انگلیس در جنوب ایران با انگلیسی‌ها جنگیده‌است. او گرفتار بیماری انگلوفوبیا است و شباهت‌های زیادی بین خود و ناپلئون می‌بیند. وی به مرور زمان دچار این توهم می‌شود که امپراتوری بریتانیا، که در آن زمان همراه متفقین به ایران لشکرکشی کرده بود، به خاطر خرده حساب‌های قدیمی، درصدد از بین بردن او هستند و داستان ها از افاقات که بین افراد خانه و دایی جان می افتد شکل می گیرد.

سایر اطلاعات فیلم دایی جان ناپلئون

حاشیه ها
  • این سریال در 16 قسمت در سال 55 از تلویزیون ملی ایران پخش شد اما بعد از انقلاب جزو سریال های ممنوعه تشخیص داده شد.

  • گفته شده که نقش دایی جان ناپلئون ابتدا به علی نصیریان پیشنهاد شده بود!

  • فیلمبرداری این سریال شش ماه طول کشید.

اطلاعات تکمیلی
داستان

دایی جان ناپلئون مسن ترین فرد خانواده و نایب سوم بازنشسته قزاق است و باور دارد که در بسیاری از جنگ‌های بین قوای قزاق و انگلیس در جنوب ایران با انگلیسی‌ها جنگیده‌است. او گرفتار بیماری انگلوفوبیا است و شباهت‌های زیادی بین خود و ناپلئون می‌بیند. وی به مرور زمان دچار این توهم می‌شود که امپراتوری بریتانیا، که در آن زمان همراه متفقین به ایران لشکرکشی کرده بود، به خاطر خرده حساب‌های قدیمی، درصدد از بین بردن او هستند و داستان ها از افاقات که بین افراد خانه و دایی جان می افتد شکل می گیرد.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سریال تلویزیونی دایی جان ناپلئون | My Uncle Napoleon

آخرین مشارکت های کاربران