بیوگرافی کامل نظیم اوزگانبایف

متن کامل بیوگرافی نظیم اوزگانبایف

«نظیم اوزگانبایف» در آثاری همچون «ساخت ایران 2» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نظیم اوزگانبایف

«نظیم اوزگانبایف» در آثاری همچون «ساخت ایران 2» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
9.2
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نظیم اوزگانبایف

آخرین مشارکت های کاربران