بیوگرافی کامل فرید جباری

متن کامل بیوگرافی فرید جباری

«فرید جباری» در آثاری همچون «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرید جباری

«فرید جباری» در آثاری همچون «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرید جباری