بیوگرافی کامل مالک محمدآبادی

متن کامل بیوگرافی مالک محمدآبادی

«مالک محمدآبادی» در آثاری همچون «23 نفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مالک محمدآبادی

«مالک محمدآبادی» در آثاری همچون «23 نفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.3
1397
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مالک محمدآبادی

آخرین مشارکت های کاربران