بیوگرافی کامل فرزین صابربهلولی

متن کامل بیوگرافی فرزین صابربهلولی

«فرزین صابربهلولی» در آثاری همچون «درباره الی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرزین صابربهلولی

«فرزین صابربهلولی» در آثاری همچون «درباره الی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.5
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرزین صابربهلولی

آخرین مشارکت های کاربران