بیوگرافی کامل سزار دیاز

متن کامل بیوگرافی سزار دیاز

«سزار دیاز» در آثاری همچون «مادران ما» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سزار دیاز

«سزار دیاز» در آثاری همچون «مادران ما» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

جوایز سزار دیاز
جوایز سزار دیاز
جوایز سزار دیاز
سزار دیاز در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سزار دیاز