بیوگرافی کامل ملیحه سفیعی

متن کامل بیوگرافی ملیحه سفیعی

«ملیحه سفیعی» در آثاری همچون «عصر جمعه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ملیحه سفیعی

«ملیحه سفیعی» در آثاری همچون «عصر جمعه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ملیحه سفیعی

آخرین مشارکت های کاربران