بیوگرافی کامل شیرین زنگنه

متن کامل بیوگرافی شیرین زنگنه

«شیرین زنگنه» در آثاری همچون «سر به مهر»، «سیزده 59»، «لطفا مزاحم نشوید»، «کنعان»، «استشهادی برای خدا»، «یک تکه نان»، «مارمولک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شیرین زنگنه

«شیرین زنگنه» در آثاری همچون «سر به مهر»، «سیزده 59»، «لطفا مزاحم نشوید»، «کنعان»، «استشهادی برای خدا»، «یک تکه نان»، «مارمولک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شیرین زنگنه

آخرین مشارکت های کاربران